Dit wilt u weten over de ISO 9001 Certificering

Certificeringen

Moet u een ISO 9001 certificering halen?

Wilt u een ISO 9001 certificering behalen? Dan is het erg belangrijk dat u weet wat ISO 9001 precies is. Ook dient u te weten wat de ISO 9001 norm is. Omdat er nogal eens wat onduidelijkheid over is, informeren wij u in dit blog graag over wat u nu precies moet doen voor een ISO 9001 certificering. Kortweg gezegd moet u voor een ISO 9001 certificering een managementsysteem ontwikkelen, implementeren en onderhouden dat voldoet aan de eisen die in de ISO 9001 norm staan opgesteld. Lees snel verder wat u kunt doen om snel en zeker de ISO 9001 certificering te behalen.

Creëer een managementsysteem volgens de ISO certificering

Om in aanmerking te komen voor een ISO 9001 certificaat, dient uw onderneming over een correct managementsysteem te beschikken. U kunt hier natuurlijk zelf mee aan de slag, maar wij raden het u aan hier een bewezen en ervaren adviesbureau voor in te schakelen. Zij weten een praktisch haalbaar managementsysteem op te stellen, dat zowel voldoet aan de ISO norm, maar ook in het teken staat van uw organisatie zelf en haar opdrachtgevers, klanten of cliënten. Zo’n managementsysteem:

  • Stelt het bedrijf in plaats van de norm als uitgangspunt
  • Blijft dichtbij de werkwijze van de onderneming
  • Is beknopt, vertrouwd, praktisch en digitaal

Omdat het bedrijf als uitgangspunt genomen wordt, hoeft de dagelijkse bedrijfsstructuur ervan niet enorm op de schop. Kies dus bij voorkeur een adviesbureau uit dat op deze manier werkt. U wilt niet uw gehele bedrijfsvoering overhoop moeten gooien ten genoegen van een snelle ISO 9001 certificering. Dit werkt namelijk averechts.

Een voorbeeld van een ISO 9001 certificering

Er zijn verschillende manieren om een managementsysteem te controleren en te toetsen. Hierbij een voorbeeld van een ISO 9001 certificering:

  • Het beleidsniveau
  • Het organisatieniveau
  • Het procesniveau

Onder het beleidsniveau worden de kwaliteitsdoelen en actieplannen bedoeld die een bedrijf hanteert. Onder het organisatieniveau worden zaken gecontroleerd zoals het organogram, functieprofielen en een vergaderoverzicht. Ook behoren zaken als de procedure indiensttreding, opleidingsmogelijkheden en het voeren van functioneringsgesprekken hieronder. Tijdens de controle van het procesniveau wordt het dagelijkse proces in kaart gebracht. Denk aan het opstarten van het werk, de leveranciersbeoordeling en een meting van de klanttevredenheid. Zodra u bovenstaande op orde heeft gebracht in samenwerking met een in ISO gespecialiseerd adviesbureau, bent u een stap dichterbij dat ISO 9001 certificaat!

Succes met die ISO 9001 certificering

Wilt u zeker weten dat uw organisatie gereed in voor een ISO 9001 certificering? Schakel een adviesbureau in dat gespecialiseerd is in het voorbereiden en ondersteunen van bedrijven voor een ISO 9001 certificering.

Comments are closed.