Betaalt u een rekening niet? Hoe snel komt de deurwaarder dan langs?

Incasso

8000 mensen worden per jaar door deurwaarders hun huis uitgezet

Uit onderzoek blijkt dat agressie tegen deurwaarders het gevolg zou zijn van hun eigen gedrag. Maar wanneer krijgt u nu eigenlijk te maken met een deurwaarder? Wanneer iemand zijn rekening niet betaalt, is de eerste stap die genomen kan worden een veertiendagenbrief. Het is mogelijk voor iedereen om zo’n brief te verzenden. Althans, volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie. Deze brief kan opgesteld worden door een particulier, advocaat of een deurwaarder. Degene die een schuld heeft, hoeft dan echter nog niet extra kosten te betalen.

Het minnelijke incasso

Komt er geen reactie op de opgestelde veertiendagenbrief? Dan is het mogelijk voor de schuldeiser om een minnelijke incasso te starten. Ook dit mag door iedereen gedaan worden, van incassobureau tot particulier en van deurwaarder tot advocaat. Echter zijn er aan een minnelijk incasso wel extra kosten verbonden. Dit is een vast percentage van de openstaande schuld. Deze kosten kunnen uiteenlopen van 40 euro tot een maximum van 6700 euro.

Een gerechtelijk incasso

Heeft de schuldenaar nog steeds niet betaald, na alle genomen stappen? Dan kunt u als volgende stap een gerechtelijk incasso inzetten. Dit houdt een dagvaarding in en zo kunt u uitleggen bij de rechter wat er nu precies aan de hand is. De naam voor deze dagvaarding is exploot en deze kan alleen door een gerechtsdeurwaarder worden gegeven. Hier zijn dan ook vaste kosten aan verbonden. De volgende stap is dat de rechter een oordeel velt. Het kan zijn dat de schuldenaar in het gelijk wordt gesteld. Maar als de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, dan wordt dat vonnis in een exploot via een deurwaarder bezorgd bij degene die schuld heeft. Hierbij worden de kosten van deze deurwaarder in rekening gebracht. Daarnaast krijgt de schuldenaar een waarschuwing, dat als deze niet betaalt er een beslaglegging volgt.

De volgende stap: een beslaglegging

Het is ook mogelijk om een beslaglegging uit te voeren op de bezittingen van degene die schuld heeft. Dit kan gedaan worden op de spullen of zelfs het salaris. Maar de beslaglegging kan gedaan worden op alles wat geld waard is, met uitzondering van het bed. In de wet is vastgesteld wat de kosten zijn die een deurwaarder doorberekent aan een schuldenaar. De bijbehorende tarieven van de deurwaarders zijn vastgelegd in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Zo heeft elke handeling zijn eigen tarief.

Huisuitzetting door een deurwaarder

In het ergste geval worden mensen hun huis uitgezet door een deurwaarder. Dit is vaak het geval wanneer mensen een zeer grote huurachterstand hebben. Maar ook komt dit voor wanneer mensen hun hypotheek niet kunnen betalen. Dit zijn persoonlijke drama’s die liever voorkomen worden. Ontruimingen komen ongeveer 8000 keer per jaar voor.

Comments are closed.