Wat zijn de 5 fases van rouw? U leest het hier

Uncategorized

Rouwen en de 5 fases hierin

Overlijd een dierbare, dan breekt een moeilijke periode van rouw aan. U moet veel regelen, zoals een grafsteen uitzoeken, wat veelal gepaard gaat met emoties. De rouwperiode kenmerkt zich door 5 fases. Men denkt vaak dat fase 1 t/m lineair verlopen, maar dit verschilt per persoon. Er bestaat niet zoiets als een rouwtijd. Ieder legt zijn/haar persoonlijke route af, wat maakt dat u de 5 fases van het rouwen als een houvast kunt zien. Wij vertellen u graag meer over de 5 fases van rouw middels dit blog.

1: ontkennen

In de eerste fase vindt het ontkennen van het overlijden plaats. Het verdriet wordt het liefst niet onder ogen gekomen. Dit gebeurt veelal uit zelfbescherming. Het verdriet toelaten gebeurt in een zelfgekozen tempo, zodat het verdriet enigszins te behappen is. Dit onbewuste proces komt vaak vanzelf tot stand. Soms kan het ook voorkomen dat men in het verdriet blijft hangen en het vermijdt om deze emoties echt onder ogen te komen.

2: boosheid

Soms kan er sprake zijn van boosheid. Dit komt tot stand doordat het verlies op zo’n moment echt tot iemand doordringt. Voor anderen is het dan niet eenvoudig om de rouwende te bereiken. Onder de laag van boosheid bevindt zich veel pijn van het verlies. Deze fase wordt vaak gezien als een moeilijke fase. Niet de boosheid is wat er werkelijk speelt, maar het machteloze gevoel en het verdriet wat zich uit in deze boosheid.

3: onderhandelen

In deze fase belooft de persoon in rouw zichzelf iets te doen, zolang hier iets anders tegenover staat. Dit wordt gedaan in de hoop op een goede afloop. Op een bepaald vlak wordt perfectie nagestreefd. Men stort zich op een specifiek vlak en hoopt dat er in dit vlak succes bereikt wordt, want dan is alles goed.

4: verdriet / depressie

Is er eenmaal ruimte het verdriet van het verlies van de dierbare toe te laten, dan zal het verdriet zich ook volop manifesteren. Niet alleen verdriet komt omhoog, maar ook gevoelens van onzekerheid, spijt en angst zullen de kop opsteken. Eveneens kan het het geval zijn dat eerdere herinneringen aan verlieservaringen weer omhoog zullen komen bij de rouwende persoon.

5: accepteren

Is de realiteit van het verlies onder ogen gezien en zijn de fases doorlopen, dan spreekt men doorgaans van acceptatie. Er volgt een berusting in het verlies van de dierbare en de onthechting gaat van start. Dit wil echter nog niet zeggen dat het verlies ook een plek krijgt. Het verlies integreert zich echter in het dagelijks leven en men kan er beter mee omgaan. Echter doet ieder dit op zijn/haar manier en in een eigen tempo.

Wij hopen u middels dit blog inzicht te hebben gegeven in de 5 fases van rouw. Ook willen wij u veel sterkte wensen in uw eigen rouwproces.

Comments are closed.