Nadert het einde van payroll?

Payroll

Diverse wetsvoorstellen tegen payroll

Is het voorbij met payroll? Immers, minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees oppert een wetsvoorstel waarin onder andere payroll minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Heeft deze wet, genaamd Arbeidsmarkt in Balans, kans op slagen? En dan is er nog een initiatiefwetsvoorstel van de linkse oppositie, dat gericht is op het harder aanpakken van misbruik binnen de payroll! Maar wordt er dan echt zoveel misbruik gemaakt op dit gebied? Wij zochten voor u uit of het einde van payroll nadert, in verband met deze wetsvoorstellen.

Het wetsvoorstel van Koolmees samengevat

Het wetsvoorstel van Koolmees richt zich op 3 belangrijke zaken in de arbeidsmarkt: het ontslagrecht, flexwerken en tijdelijke contracten. Wat het ontslaan van medewerkers betreft: dat moet volgens de minister eenvoudiger kunnen. Waar nu iemand pas ontslagen kan worden als deze aan één van de 8 zogenoemde ontslaggronden voldoet, vindt Koolmees dat iemand ook ontslagen mag worden als deze niet volledig voldoet deze ontslaggronden. Daartegenover vindt de minister wel dat mensen al in de proeftijd recht hebben op een ontslagvergoeding. Als het aankomt op flexwerken wenst Koolmees nog meer mogelijkheden. Zo moet de proeftijd volgens hem verder verlengd kunnen worden. Deze ruimere mogelijkheden gelden voor hem ook wat betreft tijdelijke contracten.

Het initiatiefvoorstel van links samengevat

De linkse oppositiepartijen vrezen dat payrollen vaak ingezet wordt om medewerkers minder te betalen en slechtere arbeidsvoorwaarden te geven. Zij komen daarom met een initiatiefvoorstel om misbruik te voorkomen door payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als medewerkers met een normaal contract. Hier kunnen we echter meteen eerlijk in zijn: het idee dat payrollen ingezet wordt voor misbruik is enorm achterhaald. Immers, in het conceptwetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is al opgenomen dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als hun collega’s die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Kortom, payrollen mag nog gewoon blijven bestaan. Het enige dat wellicht verandert, is dat er wat extra op gecontroleerd wordt. Maar is die controle wel echt nodig?

Payrollen is prima te vertrouwen

Ok, wellicht dat payrollen in de beginjaren nog een beetje een verkapte manier van voordelig uitzendwerk was. Maar de paar laatste decennia is payrollen verworden tot een officiële, zekere en zeer verstandige werkconstructie. Het biedt werkgevers de gewenste vrijheid en verlichting in taken, terwijl het de werknemers de juiste zekerheid biedt volgens passende en actuele arbeidsvoorwaarden. Zelf ontdekken of payroll zou moeten blijven bestaan? Laat u adviseren en informeren door een bewezen payrollbureau.

Comments are closed.