Als uw payroll medewerker arbeidsongeschikt raakt

Payroll

Arbeidsongeschikt raken onder payroll

Raakt een medewerker van uw onderneming arbeidsongeschikt, maar werkt deze onder payroll? Welke verplichtingen heeft u dan? En welke verplichtingen liggen bij het payrollbedrijf dat uw medewerker betaalt? Dit payrollbureau is immers de juridisch werkgever van deze kracht. Wij gingen voor u op onderzoek uit. Het blijkt namelijk dat nog behoorlijk veel ondernemers niet zeker weten welke verplichtingen en verantwoordelijkheden nu eigenlijk uitbesteed worden met payroll. Lees in dit blog waar de verantwoordelijkheden liggen als een medewerker die werkt onder payroll arbeidsongeschikt raakt.

Wanneer is een werknemer arbeidsongeschikt?

Kan een medewerker door een geestelijke of lichamelijke beperking zijn of haar werk niet meer naar behoren verrichten? Dan kan hij of zij arbeidsongeschikt worden verklaard. Elke medewerker heeft gedurende 2 jaar recht op loondoorbetaling van tenminste 70% van zijn of haar loon. Een medewerker die ziek of arbeidsongeschikt raakt, moet dit persoonlijk doorgeven aan zowel zijn of haar juridisch werkgever (het payrollbureau dus) en de opdrachtgever waar hij of zij feitelijk voor werkt. Ook als de medewerker weer beter is en weer aan de slag kan, moeten beide partijen weer persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, ligt de verantwoordelijkheid voor de loonbetaling bij het payrollbedrijf. Er zijn verschillende payrollbureaus te vinden die nog een stapje verder gaan. Zo zorgen zij voor een goede bemiddeling tussen bedrijfsartsen en de Arbodienst en dragen zij zorg voor een passende re-integratie. De meeste payrollbedrijven hebben concrete afspraken gemaakt met gespecialiseerde verzekeraars die de doorbetaling van salarissen voor hun rekening nemen. Het is verstandig, als uzelf of een van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, zo snel mogelijkheid bekend te worden met deze afspraken. Zo zit er vaak een clausule tussen over de bereikbaarheid van de betreffende medewerker. Door deze afspraken goed na te komen, kan de doorbetaling van het salaris zo snel, efficiƫnt en correct mogelijk verlopen.

Ga op zoek naar een prettig payrollbureau

Wilt u zeker weten dat u zich nergens druk om hoeft te maken in het geval een medewerker van uw onderneming arbeidsongeschikt raakt? Zorg dan dat u het juridisch werkgeverschap over deze werknemer uitbesteedt aan een professioneel een betrouwbaar payrollbedrijf. Dit scheelt u een hoop zorgen en kosten. Bovendien heeft payrollen u nog veel meer voordelen te bieden. Zo houdt u met een payrollconstructie een stuk meer tijd over voor uw eigen core business. U hoeft immers geen personeelsadministratie meer bij te houden of arbeidscontracten op te stellen. Ook bent u geen extra kosten meer kwijt aan een dure boekhouder of aan vele medewerkers in de personeelsadministratie. Wilt u voortaan ook van deze voordelen genieten? Ga dan op zoek naar een payrollbedrijf dat alle verplichtingen van u overneemt. Ook op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

Comments are closed.